Το γραφείο μας στελεχώνεται και συνεργάζεται με:

  • Αρχιτέκτονες
  • Πολιτικούς μηχανικούς
  • Τοπογράφους μηχανικούς
  • Μηχανολόγους μηχανικούς

δημιουργώντας κάθε φορά την πιο αποτελεσματική ομάδα για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε έργου.

Τα βασικά μας στελέχη:

Δημήτρης Μανωλάς

Μεγάλη εμπειρία σε δημόσια έργα. Προϋπηρεσία 15ετών σε τεχνική εταιρεία ανάληψης δημόσιων έργων και ιδιωτικών έργων.

Σωκράτης Παπαδόπουλος

20ετή συνεργασία με την εταιρεία SBCCLEANERS, στον τομέα διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης κτιρίων.

Υλοποιούμε το όραμά σας. Το τελικό αποτέλεσμα να ξεπερνά τις προσδοκίες σας.