Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει συνέργειες με επαγγελματίες μηχανικούς διαφόρων γνωστικών και επιστημονικών αντικειμένων και ειδικοτήτων. Οι δράσεις μας αφορούν τους τομείς εκπόνησης μελετών ιδιωτικών έργων, τον τομέα των κατασκευών και ανακαινίσεων και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, ξεκινώντας από τη φάση του σχεδιασμού έως την τελική παράδοση του έργου.

Η ενδελεχής ενασχόλησή μας με κάθε έργο και η οργάνωση της ομάδας μας ανάλογα με την ανάγκη που προκύπτει, διασφαλίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση ακόμα και των πιο σύνθετων τεχνικών θεμάτων και μελετών.

Μελέτες – Άδειες

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μελέτης και την έκδοση οικοδομικής άδειας και άδειας λειτουργίας για κάθε έργο. Πραγματοποιούμε μελέτες που αφορούν αποκαταστάσεις, ειδικές χρήσεις, ενισχύσεις, επεμβάσεις κ.ά., καθώς και την έκδοση των αντίστοιχων αδειών.

 

Κατασκευές

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή κάθε τεχνικού έργου, θέτοντας ψηλά τον πήχη των τεχνικών προδιαγραφών, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τη συνεχή παρακολούθηση και επίβλεψη του έργου από έμπειρους και εξειδικευμένους μηχανικούς και συνεργάτες.

Ανακαινίσεις

Αναλαμβάνουμε ανακαινίσεις κτιρίων, γραφείων, καταστημάτων και διαμερισμάτων, προσφέροντας μέσω του δικτύου συνεργατών μας, όλο το φάσμα των απαιτούμενων εργασιών.  Προσφέρουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα εντός του συμφωνημένου χρονικού και οικονομικού πλαισίου.

Τοπογραφικά

Εκπονούμε και συντάσσουμε τοπογραφικά διαγράμματα/τοπογραφικές μελέτες, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

 

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης διαμερισμάτων, καταστημάτων, νέων κατασκευών ή ανακαινισμένων.

 

Τακτοποιήσεις

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση/διαδικασία υποθέσεων τακτοποίησης αυθαίρετων και ημιυπαίθριων. Αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις μπορούν να τακτοποιηθούν και να ξεπεραστούν νομικά.

Υλοποιούμε το όραμά σας. Το τελικό αποτέλεσμα να ξεπερνά τις προσδοκίες σας.